Brojnost - Metoda Čovjek aspirator - Postaje

Pregled brojnosti prema odraslim komarcima

Mapa predstavlja točke u gradu Osijeku gdje se provodi mjerenje brojnosti komaraca metodom "Čovjek - aspirator".

Pogledajte ovdje

CDC

Pregled brojnosti prema ličinkama

Pregled brojnosti prema ličinkama u video formatu možete pogledati ovdje.

Pogledajte ovdje

Odrasli komarci

Pregled metoda mjerenja brojnosti odraslih komaraca

Detaljni opisi metoda

Pogledajte ovdje

Korisne informacije o komarcima

Pogledajte ovdje

Pregled ličinki

Aktivna srednja i velika legla u Osijeku i bližoj okolici

Pogledajte ovdje

Istraživački tim

Više o istraživačkom timu...

Pogledajte ovdje