Stručni radovi

2020
 1. Vrućina I., Merdić E., Krešić K., Ilić A. 2020. Povećanje brojnosti i širenje azijskog tigrastog komarca Aedes albopictus na području Vukovarsko – srijemske županije od 2016. do 2019. Godine, 32. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP 2020., Zagreb
2019
 1. Klobučar A., Vrućina I. 2019. Invazivna vrsta komaraca Aedes koreicus (Edwards, 1917) – u isčekivanju nalaza u Hrvatskoj, 31. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP 2019, Zagreb
 2. Vrućina I., Merdić E., Zahirović Ž., Krešić K., Ilić A., Cvitković M., Badžek A., Jularić. M., Zovkić R., Grujić B. 2019. Istraživanje invazivnih vrsta komaraca u Vukovarsko-srijemskoj županiji tijekom 2018. godine, Hrvatska, 31. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, 2019. Zagreb
2018
 1. Vrućina I., Merdić E., Zahirović Ž., Krešić K., Ilić A., Cvitković M., Badžek A., Jularić. M., Zovkić R., Grujić B. 2018. Istraživanja azijskog tigrastog komarca Aedes albopictus u Vukovarsko-srijemskoj županiji tijekom 2016. i 2017. godine, Hrvatska, 30. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Zagreb
 2. Capak K., Jeličić P.,Janev Holcer N., Bucić L., Trumbetić I., Klobučar A., Landeka N., Žitko T., Sikora M., Bokan I., Sudarić Bogojavić M., Vrućina I., Krešić K., Cvitković A., Lipovac I., Medić A., Slavić-Vrzić V., Klemenčić M., Slavica S., Stanković A., Mitrović Hamzić S., Vrsaljko Z., Hranilović B., Ivanec I., Stanić I., Putarek B. 2018. Provedba nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca na području Republike Hrvatske tijekom 2017. Godine, 30. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Zagreb
2017
 1. Vrućina I., Merdić E., Zahirović Ž., Kurtek I., Krešić K., Cvitković M., Badžek A., Zovkić R., Grujić B. 2017. Prvi nalaz azijskog tigrastog komarca Aedes albopictus u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Hrvatska Hrvatska 29. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Zagreb
2016
 1. Vrućina, I., Merdić, E., Vignjević, G., Zahirović, Ž., Turić, N., Sudarić Bogojević, M. Kurtek, I., Šag, M. 2016. Širenje azijskog tigrastog komarca, Aedes albopictus u Osijeku i okolnim područjima, Hrvatska 28. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Zagreb
2015
 1. Merdić, E., Sudarić Bogojević, M., Turić, N., Vignjević, G., Vrućina, I., Zahirović, Ž., Bistrović, M., 2015. Monitoring komaraca na poplavljenim područjima Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije u 2014. godini, 27. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Zagreb
 2. Merdić, E., Vignjević, G., Kristić, R., Josić, V., Salha, H., Vrućina, I. 2015. Efikasnost aviotretmana metodom hladnog orošavanja u okviru programa kontrole komaraca u Osijeku u lipnju 2014. godine., 27. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Zagreb
 3. Vrućina, I., Merdić, E., Vignjević, G., Zahirović, Ž., Turić, N., Sudarić Bogojević, M. 2015. Komarac Aedes albopictus u kontinentalnom dijelu Hrvatske 27. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Zagreb
2014
 1. Vrućina, I., Merdić, E., Vignjević, G., 2014. Monitoring odraslih komaraca u Osijeku s posebnim osvrtom na invazivne vrste i vektore tijekom 2013. godine, 26. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Split
 2. Merdić, E., Mustač, S., Vignjević, G., Zahirović, Ž., Vrućina, I., Sudarić Bogojević, M., Bistrović, M., 2014. Istraživanje komaraca u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, 26. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Split
2013
 1. Vrućina, I., Merdić, E., 2013. Infekcija virusom Zapadnog Nila u susjednim zemljama Hrvatske, 25. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Split
 2. Merdić, E., Vignjević G., Vrućina, I., 2013. Komarci prijenosnici virusa zapadnog Nila u Hrvatskoj, 25. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Split
 3. Klobučar, A., Benić, N., Krajcar, D., Vrućina, I., Vignjević, G., Merdić, E., 2013. Nadzor i praćenje tigrastog komarca (Aedes albopictus) na najčešćim mjestima unosa u kontinentalnoj Hrvatskoj, 25. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Split
2012
 1. Vrućina, I., Vignjević G, Merdić, E., 2012. Genetička kontrola komaraca, 24. Znanstveno-stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Split
2011
 1. Vrućina, I., Turić, N., Merdić, E., 2011. Ličinke i kukuljice komaraca najrasprostranjenijih vrsta u Hrvatskoj – biologija i ekologija, 23. Znanstveno- stručno- edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Pula
 2. Vrućina I. 2011. Ličinke i kukuljice komaraca najrasprostranjenijih vrsta u Hrvatskoj, DDD trajna edukacija „Cjelovito (intregralno) suzbijanje komaraca“, Zagreb, 33 str.
 3. Vignjević G, Vrućina I. 2011. Metode uzorkovanja komaraca, DDD trajna edukacija „Cjelovito (intregralno) suzbijanje komaraca“, Zagreb, 63 str.
2010
 1. Vrućina, I, Jeličić Ž, Merdić E., 2010. Jaja komaraca – ovipozicija, izlijeganje iz jaja i uzorkovanje, 22. Znanstveno – stručno – edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Pula
 2. Merdić E., Vignjević G, Vrućina, I, 2010. Aedes japonicus nova prijetnja Europi i Hrvatskoj, 22. Znanstveno-stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Pula
2009
 1. Merdić, E., Žitko, T., Zahirović, Ž., Vrućina, I., 2009. Brodovi kao sredstvo širenja komaraca vrste Aedes albopictus iz Italije na hrvatske otoke, 21. Znanstveno – stručno – edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Zadar
 2. Landeka, N., Potočki, K., Vrućina, I., 2009. Monitoring i suzbijanje tigrastog komarca u urbanim staništima, 21. Znanstveno – stručno – edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Zadar
2008
 1. Enrih Merdić, Željko Zahirović, Ivana Vrućina, 2008. Procjena rizika za bolesti koje prenose komarci u odnosu na klimatske promjene i ulaza egzotičnih vrsta Croatian Journal of Infection, Vol. 28 No. 1, 2008
2007
 1. Boca, I., Merdić, E., Sudarić-Bogojević, M.: 2007. Monitoring i istraživanje odraslih komaraca metodom čovjek – aspirator 15 minuta, 19. stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Dubrovnik,
 2. Sudarić Bogojević, M., Merdić, E., Boca, I., Merdić, S., Zahirović, Ž. 2007: Prednosti dugogodišnjeg monitiringa komaraca metodom CDC-klopke u Osijeku, 19. stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Dubrovnik,
 3. Merdić, E., Sudarić Bogojević, M., Jeličić, Ž., Boca, I., 2007:Komarci i atraktanti, 19. stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Dubrovnik,
2006
 1. I. Boca, N. Landeka, E. Merdić, 2006. Trenutno stanje vrste komaraca Aedes albopictus na području Istarske županije, 18. stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Dubrovnik, 57-59.
 2. Boca I. 2006. Metode hvatanja komaraca, DDD trajna edukacija „Cjelovito (intregralno) suzbijanje komaraca“, Zagreb, 51-56 str.
 3. Boca, I.,Bogut, I., Merdić, E., 2006. Oblići (Nematoda, Mermithidae) paraziti komaraca (Diptera, Culicidae), Hrvatske vode, 14(2006)56/57, 297-304 PREGLEDNI RAD
2005
 1. Boca, I., 2005. Predatori komaraca, 17. stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Rovinj
 2. Merdić, E.,Landeka, N.,Boca,I.,2005. Komarac Aedes albopictus – azijski tigar u Hrvatskoj, Priroda 11/05.
2004
 1. Boca, I., Lovaković T., Sudarić M. & Merdić, E. 2004. Metode hvatanja ličinki komaraca, 16. stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem o novinama u djelatnosti DDD i ZUPP, Rovinj