Završeni projekti

projekti

kroz prošlost

AA
2020.
Monitoring i istraživanje komaraca i edukacija građana na području Vukovarsko-srijemske županije tijekom 2020. godine

Monitoring komaraca na području Osječko-baranjske županije tijekom 2020. godine
AA
2019.
Strateške smjernice kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj
županiji 2019.- 2024.
AA
2016. – 2020.
Monitoring i istraživanje tigrastih komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije
AA
2015.
Monitoring i istraživanje komaraca na području Međimurske županije
Grad Osijek - monitoring komaraca
Monitoring komaraca na području općine Čepin
AA
2014.
Poslovi monitoringa i istraživanja komaraca u Međimurskoj županiji
Monitoring komaraca na poplavljenim područjima Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije u 2014. godini
AA
2001.- 2017.
Monitoring i istraživanje komaraca u Osijeku
AA
2006. – 2011.
Monitoring i istraživanje komaraca u Vukovarsko-srijemskoj županiji
AA
2002. – 2008.
Monitoring i istraživanje komaraca u Vinkovcima
AA
2002.-2005.
Monitoring i istraživanje komaraca u Osječko-baranjskoj županiji
AA
2002.-2013.
Entomofauna Kopačkog rita
AA
2001.
Monitoring i istraživanje komaraca u Slavonskom Brodu
Utjecaj rata na faunu Kopačkog rita