SVJETSKI DAN KOMARACA pod motom „ZAJEDNO I ODGOVORNO PROTIV KOMARACA“

Danas 20.08.2021. godine po treći puta u Osijeku obilježavamo Svjetski dan komaraca. Poznato je da je 1897. godine engleski doktor Ronald Ross otkrio kako su ženke komarca roda Anopheles odgovorne za širenje malarije, bolesti koja svake godine ubije više od pola milijuna ljudi. Nakon ovoga otkrića, promijenilo se naše razumijevanje o ovoj bolesti, što je dovelo do povećavanja svjesnosti o prevenciji malarije.

Sa zdravstvenog stajališta, komarci predstavljaju najvažniju skupinu kukaca jer su  odgovorni za prijenos mnogih medicinski važnih patogena i parazita poput virusa, bakterija, praživotinja i nematoda.  Većina do sada poznatih vrsta komaraca u svijetu su molestanti a samo njih 100-tinjak mogu prenositi bolesti, te ih nazivamo vektorima. Biti vektor znači da se uzročnik bolesti određeno vrijeme nalazi u komarcu – vektoru, kojega ubodom prenosi dalje na čovjeka. Najčešće bolesti koje u svijetu prenose komarci osim svima poznate malarije su i dengue groznica, žuta i Chikungunya groznica te različiti tipovi encefalitisa. Takve bolesti imaju sezonski karakter, jer ovise o životnom ciklusu komaraca, koji najčešće traje od proljeća do kasne jeseni. Danas, pojavnost i rasprostranjenost tih bolesti ovise o klimatskim promjenama, međukontinentalnoj razmijeni, putovanjima i migracijama ljudi, itd. Zemlje s najvećim brojem stanovnika često su ujedno i endemska žarišta vektorskih bolesti. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore da više od polovine svjetskog stanovništva živi s rizikom obolijevanja od različitih bolesti u čijoj pojavi sudjeluju vektori, od toga 40% stanovništva živi s rizikom obolijevanja od dengue groznice čije uzročnike prenose komarci.

Situacija u Hrvatskoj je nešto povoljnija, prije svega jer se Hrvatska nalazi u dijelu svijeta u kojem navedene bolesti nisu često zastupljene. Sporadično zatupljene bolesti u našoj zemlji još uvijek ne predstavljaju veliki rizik za stanovništvo, ali treba biti na oprezu. Komarac je jedna od najopasnijih životinja s kojima se čovječanstvo susreće i umnogome je utjecala na razvoj čovječanstva današnjice. Obzirom da je poznato da su komarci prenosioci mnogih bolesti, a Hrvatska je prije svega turistička zemlja, istraživanje i kontrola komaraca predstavlja kako lokalni tako i nacionalni interes, a sve u svrhu zaštite zdravlja ljudi.

Obzirom na navedeno Osječko-baranjska županija, Grad Osijek, Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije po treći puta obilježavaju Svjetski dan komaraca pod motom “Zajedno i odgovorno protiv komaraca”.

Kako bi se što više educirali o ovim napasnicima te povećali svjesnost o bolestima koje prenose, kao i zaštiti i prevenciji, djelatnici Sveučilišta J.J. Strossmayera,  Odjela za biologiju u Osijeku, mr. sc. Ivana Vrućina i Mario Dunić izradili su web stranicu koju ovim putem predstavljamo: http://komarci.biologija.unios.hr/

U suradnji institucija također su izrađeni priručnici čija je svrha educirati, pružiti informacije i ukazati na potrebu uvođenja integriranih programa kontrole komaraca prilagođenih lokalnim potrebama. Upute u ovim priručnicima prikazuju postupke i tehničke informacije namijenjene svim dionicima kontrole komaraca, prijedloge prilagodbe mjera lokalnim uvjetima uzimajući u obzir i ekonomsku opravdanost pojedinih aktivnosti. Ove upute trebaju pomoći kako stanovništvu, lokalnim samoupravama i zakonodavnim tijelima tako i stručnjacima koji će provoditi monitoring i kontrolu učinkovitosti tretmana:

https://www.zzjzosijek.hr/images/uploaded/informacije/prirucnik-mjere-suzbijanja-2021.pdf

https://www.zzjzosijek.hr/images/uploaded/informacije/prirucnik-monitoring-2021.pdf