ŽIVOTNI CIKLUS KOMARACA

Komarci (Red Diptera, Porodica Culicidae)

Komarci (Red Diptera, Porodica Culicidae) jedna su od najrasprostranjenijih, najprilagodljivijih, i najuspješnijh taksonomskih skupina na Zemlji. Oni mogu preživjeti u većini klimatskih uvjeta a za razvoj im je neophodna stajaća voda. Ovisno o vrsti, mogu se razvijati u različitim leglima, čistim i onečišćenim, prirodnim i umjetnim, itd. Pronalazimo ih na velikim dubinama u rudnicima (gotovo kilometar ispod površine) ali i na velikim visinama (oko 16 000 metara). Nije svaka vrsta komaraca problem za čovjeka, ali mnoge vrste imaju vrlo negativne učinke.

Nakon što uzme krvni obrok, ženka komarca polaže jaja izravno na ili u vodu, tlo i u podnožje nekih biljaka na mjestima koja se mogu napuniti vodom. Jaja mogu preživjeti suhe uvjete i do nekoliko mjeseci. Kada se iz jaja izlegu ličinke, one žive, rastu i hrane se u vodi. Duljina vremena do izlijeganja ličinke do stvaranja slijedećeg stadija (kukuljice) ovisi o temperaturi vode, količini hrane i vrsti komaraca. Kukuljice također žive u vodi, ali se više ne hrane. Stadij kukuljice traje oko dva dana te nakon toga iz kukuljice izlazi odrasla jedinka komarca. Odrasli komarac izlazi na površinu vode i nakon što mu se krila i tijelo osuši, odleti spreman započeti svoj životni ciklus. Životni ciklus obično traje dva tjedna, ali ovisno o uvjetima, može biti od četiri do čak mjesec dana.

Životni ciklus komaraca sastoji se od četiri odvojena i različita životna stadija: jaje, ličinka (četiri stadija), kukuljica i imago (odrasla jedinka), što znači da komarci prolaze potpunu metamorfozu. Prva tri stadija (jaje, ličinka i kukuljica) odvijaju se u vodi, a četvrti stadij predstavlja aktivnu odraslu jedinku komarca. Samo ženke komaraca bodu i hrane se krvlju ljudi i drugih životinja.

Fotografija preuzeta s: https://eu.biogents.com/ciclo-de-vida-de-mosquitos/?lang=es

jaje

Jaje – Ovisno o vrsti ženka komarca polaže jaja pojedinačno ili u nakupinama (splavovima). Svako mjesto gdje ima vode može poslužiti kao mjesto za polaganje jaja i razvoj (rupe u drveću, bare, lokve, jarci, umjetni kontejneri – gume od automobila, posude od cvijeća, itd). Kod rodova Culex i Culiseta, jaja se spajaju u splavove do oko 200 komada. Rodovi Anopheles, Ochlerotatus i Aedes, kao i mnogi drugi rodovi, ne prave splavove jaja, nego jaja polažu pojedinačno. Rodovi Culex, Culiseta i Anopheles polažu jaja direktno na vodenu površinu, dok većina rodova Aedes i Olerotatus polažu svoja jaja na vlažnu zemlju koja će biti potopljena vodom. Većina jaja se izleže u ličinke u roku od 48 sati.

Fotografija preuzeta s: http://entoplp.okstate.edu/mosquito/biology

ličinka
Ličinka – nakon što izađu iz jaja ličinke se razvijaju u vodi i prolaze kroz četiri razvojna stadija (presvlače se). Nakon svakog presvlačenja intenzivno se hrane, postaju sve veće i rastu. Većina ličinki na zatku ima cjevčicu koja im omogućuje disanje kada se nalaze na površini vode. Jedino ličinke roda Anopheles namaju cijevčicu (sifon). One leže paralelno s površinom vode kako bi kroz otvore za disanje na tijelu uzimale kisik iz atmosfere. Ličinke se hrane mikroorganizmima i organskim tvarima u vodi a nakon četvrtog stadija pretvaraju se u kukuljicu.

Fotografija preuzeta s: https://infinitespider.com/butt-snorkels-larval-mosquitoes-breathe/

kukuljica

Kukuljica – kukuljica je prijelazni stadij iz četvrtog ličinačkog stadija u odraslog komarca. To je proces koji uključuje razgradnju ličinačkih organa i njihovu zamjenu s adultnim. U ovom stadiju kukuljica se ne hrani, niti eliminira nusprodukte metabolizma, već se odmara i zaštićena je čvrstom hitinskom ovojnicom. Kukuljice su vrlo pokretne i reagiraju na promjene svijetlosti (svjetlo-sjena), tj. kreću se gore-dolje u stupcu vode. Nakon 2-4 dana, ovisno o vrsti, iz kukuljice se razvija odrasla jedinka. Obzirom da kukuljice žive u vodi one također dišu kada se nalaze na površini vode pomoću malene cjevčice na tijelu. Otporne su na isušivanje, te ukoliko se stanište isuši odrasla jedinka komarca će se ipak razviti.

Fotografija preuzeta s: https://www.terminix.com/blog/bug-facts/what-you-should-know-about-mosquito-larvae/

oDRASLA jedINKA

Odrasla jedinka – Prelaskom iz kukuljice u odrasle jedinke prvo se izliježu mužjaci, koji ostaju u blizini mjesta izlijeganja a nakon toga ženke. Odrasla jednka komarca kratko se zadržava na površini vode kako bi se osušila i kako bi se svi dijelovi tijela stvrdnuli. Krila se moraju u potpunosti raširiti i osušiti kako bi mogla odletjeti. Ženke komaraca u prosjeku žive 3-6 tjedana, ali mogu živjeti i do 5 mjeseci ovisno o vrsti. Životni vijek mužjaka je puno kraći. I mužjaci i ženke hrane se nektarom i biljnim sokovima, ali samo ženke trebaju krvni obrok, koji im pomaže u sazrijevanju jaja. Ženke komaraca nekoliko puta tijekom života polažu jaja, odnosno prolaze kroz nekoliko gonotropnih ciklusa, a za svako polaganje jaja trebaju novi krvni obrok. Svaki gonotropni ciklus sastoji se od tri stadija: traženje krvnog obroka, uzimanje krvnog obroka i njegovo probavljanje, razvoj te polijeganje jaja. Broj gonotropnih ciklusa ovisi o brojnim okolišnim uvjetima. Jedinke se ne hrane odmah nakon izlijeganja već nakon nekoliko dana.

U tropskim područjima komarci su aktivni tijekom cijele godine, dok u drugim područjima postaju neaktivni kada temperatura padne ispod 15°C i obično ulaze u hibernaciju u sezoni hladnijeg vremena. Nekoliko vrsta mogu hibernirati kao ličinke, ali većina vrsta prezimljuje u stadiju jajašca (Aedes), koja je polegla prethodna generacija ili kao adultne, parene ženke koje zimu provode na zaštićenim mjestima (rupe u drveću, životinjske nastambe, podrumi, tavani i druga zaštićena područja) (Culex).

Fotografija preuzeta s: https://www.euroweeklynews.com/2021/05/28/pest-control-targets-adult-mosquitoes-in-guadalhorce-river-malaga/