FAUNA KOMARACA U HRVATSKOJ

Fauna KomarcA (Diptera, Culicidae) u Republici Hrvatskoj

Prvi važeći popis komaraca u Hrvatskoj sadrži ukupno 48 vrsta (Merdić i sur., 2004.). Taj  popis obuhvaća i povijesne i trenutne podatke. Prema dosadašnjem iskustvu (37 godina rada na terenu) neke vrste s tog popisa nikada nismo zabilježili. Od objavljivanja prvog popisa komaraca u Republici Hrvatskoj, dogodile su se dvije velike promjene. Prije svega, utvrđeno je prisustvo dvije invazivne vrste komaraca, a drugo, komarci su ponovno postali vektori u Republici Hrvatskoj. Te dvije nove situacije dodatno su povećale interes za komarce. Danas se mnogi znanstvenici bave medicinskim pitanjima, što je rezultiralo organiziranjem Nacionalnog monitoringa invazivnih vrsta u Republici Hrvatskoj (2016. – 2021.) kojeg provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Odjelom za biologiju Sveučilišta u J. J. Strossmayera u Osijeku, kao I ostalim Zavodima za javno zdravstvo u Hrvatskoj. Obzirom na navedeno očekujemo da će se fauna komaraca proširiti i obuhvatiti više vrsta. Jedna od vrsta koja bi se u Republici Hrvatskoj mogla naći u skoroj budućnosti je Aedes koreicus budući je vrsta zabilježena u dvije susjedne zemlje, Sloveniji (Kalan i sur. 2017.) i Mađarskoj (Kurucz i sur. 2016). Dvije dodatne invazivne vrste komaraca zabilježene u Europi, Ae. atropalpus i Ae. triseriatus (Medlock i sur. 2012., Schaffner i sur. 2013.), također bi se mogle proširiti i na Republiku Hrvatsku. U tijeku je i veliki projekt DNK barkodiranja biološke raznolikosti hrvatske faune, koji uključuju i komarce što  omogućava rješavanje nekih otvorenih pitanja o nekoliko kompleksa vrsta.

fauna-komaraca-1
POPIS VRSTA

Trenutni popis uključuje 52 vrste komaraca koje su zabilježene u Republici Hrvatskoj, a raspoređene su u 8 rodova kako slijedi: Anopheles (12 vrsta), Aedes (5), Ochlerotatus (19), Coquillettidia (1), Culex (7), Culiseta (6), Orthopodomyia (1) i Uranotaenia (1). Ovaj popis vrsta napravljen je na osnovi trenutnog važećeg popisa komaraca u Europi: A revised checklist of European mosquitoes autora Snow i Ramsdale (2003) koji je temeljen na klasifikaciji i nomenklaturi prema A catalogue of the mosquitoes of the World (Knight i Stone, 1977).  Za determinaciju vrsta u Republici Hrvatskoj korišteni su ključevi: Gutsevich et al. 1976, Schaffner et al. 2001, Becker i sur., 2010.

 Famila Culicidae

Subfamila Anophelinae

Genus Anopheles  Meigen, 1818

Subgenus Anopheles Meigen, 1818.

 • algeriensis Theobald, 1903.
 • atroparvus Van Thiel, 1927.
 • claviger Meigen, 1804.
 • daciae Linton, Nicolescu & Harbach 1995.
 • hyrcanus Pallas, 1771.
 • labranchiae Falleroni, 1926.
 • maculipennis Meigen, 1818.
 • melanoon Hackett, 1934.
 • messeae Falleroni, 1926.
 • plumbeus Stephens, 1828.
 • sacharovi Favre, 1903.

Subgenus Cellia Theobald, 1902.

 • superpictus Grassi, 1899.

 Subfamila Culicinae

 Genus Aedes Meigen, 1818.

Subgenus Aedes Meigen, 1818.

 • cinereus Meigen, 1818.
 • rossicus Dolbeshkin, Gorickaja and Mitrofanova, 1930.

Subgenus Aedimorphus Theobald, 1903.

 • vexans Meigen, 1830.

Subgenus Stegomyia Theobald, 1901.

 • albopictus Skuse, 1895.
 • japonicus Theobald 1901.

Subgenus Hulecoeteomyia

Genus Ochlerotatus Lynch-Arribálzaga, 1891.

Subgenus Finlaya Theobald, 1903.

 • geniculatus Olivier, 1791.

Subgenus Ochlerotatus Lynch-Arribálzaga, 1891.

 • annulipes Meigen, 1830.
 • behningi Martini, 1926.
 • cantans Meigen, 1818.
 • caspius Pallas, 1771.
 • cataphylla Dyar, 1916.
 • communis De Geer, 1776.
 • detritus Haliday, 1833.
 • dorsalis Meigen, 1830.
 • excrucians Walker, 1856.
 • flavescens Müller, 1764.
 • leucomelas Meigen, 1804.
 • nigrinus Eckstein, 1918.
 • pulchritarsis Rondani, 1872.
 • punctor Kirby, 1837.
 • riparius Dyar and Knab, 1907.
 • sticticus Meigen, 1838.
 • zammitii Theobald, 1903.

Subgenus Rusticoidus Shevchenko & Prudkina, 1973.

 • rusticus Rossi, 1790.

Genus Coquillettidia Dyar, 1905.

Subgenus Coquillettidia Dyar, 1905.

 • richiardii Ficalbi, 1889.

Genus Culex Linnaeus, 1758.

Subgenus Barraudius Edwards, 1921.

 • modestus Ficalbi 1890.

Subgenus Culex Linnaeus, 1758.

 • pipiens Linnaeus, 1758.
 • laticinctus Edwards 1913.
 • torrentium Martini 1925.

Subgenus Maillotia Theobald, 1907.

 • hortensis Ficalbi, 1889.

Subgenus Neoculex Dyar, 1905.

 • martinii Medschid, 1930.
 • territans Walker, 1856.

Genus Culiseta Felt, 1904.

Subgenus Allotheobaldia Brölemann, 1919.

 • longiareolata Macquart, 1838.

Subgenus Culicella Felt, 1904.

 • fumipennis Stephens, 1825.
 • morsitans Theobald, 1901.

Subgenus Culiseta Felt, 1904.

 • annulata Schrank, 1776.
 • glaphyroptera Schiner, 1864.
 • subochrea Edwards, 1921.

Genus Orthopodomyia Theobald, 1904.

 • pulcripalpis Rondani, 1872.

Genus Uranotaenia Lynch-Arribálzaga, 1891.

Subgenus Pseudoficalbia Theobald, 1912.

 • unguiculata Edwards, 1913.

Legenda:

Familia – porodica, subfamilia – podporodica, genus – rod, subgenus – podrod, species – vrsta

Godine 1925. Stanko Karaman objavljuje članak o komarcima kao i kontroli komaraca u Dalmaciji te prvi puta evidnetira prisutnost nekih vrsta komaraca u Republici Hrvatskoj. To su: Mansonia richiardii (sada Coquillettidia richiardii), Stegomyia fasciatus (sada Ae. aegypti), Cx. modestus, Cx. hortensis, Cx. territans i Anopheles hyrcanus. Dakle, navodi se prisutnost Aedes aegypti! U tom radu navode se još An. plumbeus, An. superpictus, Ae. dorsalis (sada Oc. dorsalis), Ae. geniculatus (sada Oc. geniculatus) i Uranotenia unguiculata. Budući da se Ae. aegypti smatra jednim od najopasnijih vrsta komaraca na svijetu zbog velikog vektorskog kapaciteta, rasprostranjenost ove vrste budno se prati u Europi. Trenutna distribucija Ae. aegypti u Europi je otočje Madeira (Portugalski otoci) te Gruzija, Armenia i sjeveroistočna Turska. Tijekom 35-godišnjeg istraživanja komaraca u Republici Hrvatskoj istraživači Odjela za biologiju do danas nisu zabilježili niti jednu jedinku te vrste, što ukazuje na vrlo malu prisutnosti navedene vrste u Hrvatskoj. Iako prisutna na prvom popisu vrsta, sada je s toga popisa skinuta iz navedenih razloga.

Pdf – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvec.12381